Priser


Priser for 2019

Vandafledningsbidrag opkræves af Administrations Service Fyn for VandCenterSyd.

Opkrævninger:
Aconto opkrævninger udsendes pr kvartal med følgende forfaldsdatoer i 2019: 1. marts, 3. juni, 2. september, 2. december.
Årsafregning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019, udsendes i februar 2020 med forfaldsdato den 2. marts 2020.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringsskrivelser. Ved fortsat manglende betaling vil vandtilførslen blive afbrudt.

Ved manglende selvaflæsning for målerstand den 31. december 2018 udsendes max. 1 erindringsskrivelse. Ved fortsat manglende selvaflæsning søges måleren aflæst ved vandværkets foranstaltning, mod et gebyr fastsat i takstbladet. Er dette ikke muligt, ansættes periodens vandforbrug efter skøn.

Tilslutningsafgift for erhverv: kontakt vandværket