Log ind   |  
Kontakt: Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Næsby Vandværk:

Næsby Vandværk 
Stærehusvej 100
5270 Odense N
Telefon: 66 18 70 46
Kontortid: mandag - torsdag kl. 8-12
Drift: Henning Jensen

Vagttelefon: 69 15 26 36


E-mail: nv@nvvand.dk

CVR: 12499612

Danske Bank: 0914-0009711368

 

 


Forside Minimer

 

Næsby Vandværk blev en realitet på en stiftende generalforsamling d. 18.02.1934. Samme år blev der bygget et vandværk på Rønnevej 23, som startede forsyningen i august 1934. Rønnevejsværket blev lukket d. 1.10.2001

Vandværket på Stærehusvej 100, blev taget i brug 11.08.1970. En udvidelse af rentvandsbeholder samt ny kontorbygning stod færdig til brug 15.10.1985. Seneste udvidelse er ny filterbygning, der blev indviet d.11.05.2000. Vandværket bliver løbende renoveret, så det er tidssvarende.

Næsby Vandværk forsyner ca. 10.500 forbrugere med rent drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets 7 boringer. Fra værket udpumpes årligt ca. 440.000 kubikmeter vand til  forbrugere.

Næsby Vandværk har 2 medarbejdere. Vandværket ledes af en bestyrelse på 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Copyright Rambøll Danmark A/S